Udgivet ons d. 12. jun 2019, kl. 08:00

Det åbne og det lukkede fællesskab

For snart 2400 år siden skrev den græske filosof Platon en dialog med titlen ”Symposion”. Den handler om en flok intellektuelle kunstnere og filosoffer, der mødes til et lukket selskab. Efter en rigelig beværtning rejste hver deltager sig på skift og talte om et på forhånd udvalgt tema. I Symposion er temaet: kærligheden – kvinden, eros og kunsten. Et symposion var en lukket fest, hvor man skulle være ud af en aristokratisk slægt, rig og intelligent for at være med. Slaver, tjenestefolk, fattige, syge og spedalske fik ingen adgang.

500 hundrede år senere skriver evangelisten Lukas sit ”Symposion”, som på alle måder er modsat det, der er forfattet af Platon. I Lukas evangeliet kap. 14 underviser Jesus om ikke kun at invitere vennerne og ikke sætte sig til direkte til højbords. Ikke fordi Jesus prædiker Jantelov, men fordi Jesus er kritisk overfor at fælleskaber bliver eksklusive. Men kulminationen på Lukas fortælling er Jesu fortælling om det store gæstebud, hvor kongen i lignelsen sender sine tjenere ud på gader og stræder og indbyder ALLE til at være med til festen i Guds rige – også de fattige, vanføre, blinde og lamme.

Disse to grundfortællinger har konkurreret med hinanden i europæisk civilisationshistorie og de har også mange paralleller i dansk litteratur. Der er f.eks Gustav Wieds klassiker: ”Livsens ondskab”, hvor de danske ædedolke har gjort bespisningen til en eksklusiv loge for ligesindede. Ædedolkene er en karikeret udgave af Platons symposion. En parallel til Lukas’ symposion finder vi i Karen Blixens ”Babettes gæstebud”, hvor måltidet forsoner uvenskab og eksklusivitet i det lille samfund i Berlevaag.

Nadvermåltidet i kirken er et åbent og inkluderende fællesskabs måltid. Her knæler konge og arbejdsmand ved siden af hinanden. Her er vi alle lige – lige skyldige og lige tilgivne.

Jeg vil gerne hermed indbyde enhver til at komme på søndag og være med til gudstjeneste, hvor vi sammen skal spise Guds eget inkluderende og forsonende måltid.

Carsten Hoffmann, Provst

 

Kategorier Kirkenyt