Udgivet ons d. 25. nov 2020, kl. 00:00

Menighedsrådets arbejde i Nøvling

En formand takker af

 Arbejdet i menighedsrådet har også her i efteråret været præget af de restriktioner og begrænsninger, som har præget alle ting i vores samfund.

Af større ting, vi har arbejdet med, kan nævnes, at vi er på vej til at få lavet nye stolaer til kirken, hvoraf den første nu er indviet og taget i brug. Stolaerne laves at lokale kreative kræfter, som udfører et stort arbejde og bruger mange timer på det.

 Vi har også vedtaget en ny langtidsplan for kirkegården, som er tilpasset de begravelsesformer, som vælges i dag, og for at undgå at der bliver for mange tomme gravsteder spredt rundt på kirkegården.

Af nye gravstedstyper kan nævnes urnegravsteder i egeskoven og gravsteder i elipseformede anlæg, hvor mindestenene står rundt i kanten. Begge gravstedstyper kræverobligatorisk vedligeholdelse af graveren, det vil sige, at der skal betales et beløb, som dækker vedligeholdelse af gravstedet i hele fredningsperioden.

 Når dette læses, nærmer 8 år i menighedsrådet sin afslutning for mig.

I aften, onsdag den 25. november, har vi sidste menighedsrådsmøde i det nuværende råd, og jeg har valgt ikke at genopstille. For mit vedkommende har det været 8 spændende år, hvor det, der har fyldt mest og krævet den største indsats, har været renovering og tilbygning af kirken og de muligheder, det har givet os for nye tiltag. 

Det har været dejligt at møde dygtige medarbejdere ved kirken og få indsigt i mange spændende ting. Tak til jer og tak til kolleger i menighedsrådet for en dejlig tidog et godt samarbejde.                                   

Venlig hilsen Niels Johansen

Kategorier Kirkenyt