Udgivet man d. 21. dec 2020, kl. 00:00

Glade dæjlige jul….

Sådan siger Carl Oluf Sand i den berømte ”The Julekalender”, imens han kaster juleanden på bordet, som han lige har skudt, og et stort skævt selvtilfreds smil maler sig i ansigtet og fortæller alt om, at nu har han reddet julen.

Og for at afrunde med samme sekvens, som i "The Julekalender”, så ville fortælleren spørge efter afsluttet afsnit: "Kan juleanden virkelig redde julen?"

Nej, nok ikke, for som vi hvert år erfarer, enten i vores eget liv eller i andres liv, så er der mennesker omkring os, som ønsker at komme hurtigt forbi december og frem til den anden side af nytåret – og i år måske endnu flere, pga. de restriktioner, der gives i denne juletid (pga. Corona).  

Som kirkens talerør – vil jeg håbe, at vi kan få lov at tilbyde lidt glæde ind i julen for dig.

Og særligt julen kan måske blive et frirum for dig, hvis du træder ind i kirkens rum, enten ved at komme når der er julegudstjenester, eller komme der alene, og måske samle tankerne på én af bænkene, ved lysgloben, hvor du kan tænde et lys eller knæle ved nadverbordet og lade blikket fange Jesus, som hænger på korset.

Julens budskab bringer nemlig håb ind i håbløsheden. Det lille Jesusbarn, som ligger i krybben, kan se ud af lidt, som det ligger der i krybben. Men barnet rummer fuldstændigt de følelser, som vi ikke selv kan rumme. Følelser der skriger, råber efter at komme ud, fordi i stilhed fandt mennesker trøst i det glædelige budskab fra juleevangeliet:

"Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren." 

Den danske filosof og teolog, Søren Kierkegaard, siger, at Bibelen er Guds kærlighedsbrev til os mennesker. Det er et ganske godt synspunkt af Kierkegaard. Skal frygten overvindes, så må vi høre julens budskab fra Gud til os, så vi kan kende hans kærlighed til hver eneste af os.

Hvad er det for en glæde, som Gud i sin kærlighed giver til den enkelte julenat i Jesusbarnet? Der er født os en frelser. Han er Kristus. Han blev født for at hjælpe os ud af frygten, bekymringer og skylden, som plager os og kan tage livsglæden fra os.

Hvordan kan den store glæde i juleevangeliet blive min? Martin Luther svarer ganske enkelt sådan: "Tror du det, så har du det." Glædelig jul!

 Kirke- og kulturmedarbejder Brita Bach Pedersen

Kategorier Kirkenyt