Torsdag d. 14. januar 2021, Kl. 14:30 til kl. 15:00

Sogneeftermiddag i Skibbild forsamlingshus 14.30- 16.30

Foredrag v. Suzi Elena Apelgren, Vester Husby, der har skrevet bogen: Fra Vestkysten til Østfronten.

Der serveres kaffe

Muglighed for kirkebil

Sogneeftermiddag i Nøvling
Pris
50 kr.