Dåb

Hvis I ønsker et barn døbt, kontaktes én af præsterne eller kirkekontoret.

Der aftales en dato og senere vil præsten besøge jer for at snakke med jer og forberede jer på dåben.

Se: Folkekirken.dk - dåb

 

Navneændring

Ønskes ændring af for-, mellem- eller efternavn skal det ske via www.borger.dk.

Har I ikke NemId kan henvendelse ske til kirkekontoret.

 

Vielse/velsignelse

Ønsker I en kirkelig vielse, henvender I jer til kirkekontoret eller sognepræsten og aftaler,

hvilken dato og kirke, I ønsker at benytte.

I samme forbindelse skal I via www.borger.dk udfylde en ægteskabserklæring, som

kommunen herefter skal behandle og herefter får I en prøvelsesattest, som kirkekontoret

skal have. 

Præst og brudepar vil inden brylluppet have en samtale og aftale de nærmere detaljer ved

vielsen.

Se: Folkekirken.dk - bryllup

 

Ind - og udmeldelse af folkekirken

For at blive medlem af folkekirken, skal du være døbt. Bliver du som barn eller voksen

døbt i folkekirken, bliver du samtidig automatisk medlem af folkekirken.

Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, kan det ske ved henvendelse til enten

kirkekontoret eller sognepræsten.

Se folkekirken.dk Indmeldelse Udmeldelse

 

Dødsfald

Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller

ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet. Dette gælder uanset om afdøde var medlem

af folkekirken eller ej.

Blanketter m.m. findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk

Se: Folkekirken.dk - dødsfald

Ønsker du selv at stå for det praktiske omkring dødsfaldet, kan det anbefales at læse

Kirkeministeriets folder ”Når nogen dør – ti praktiske råd til pårørende”, som punkt for punkt

gennemgår, hvordan man skal forholde sig.

Se: Kirkeministeriet