I Vildbjerg, Nøvling og Timring/Tiphede sogne tilbydes elever i 3. klasse at gå til minikonfirmandundervisning. Det er et officielt tilbud fra Folkekirken til alle børn på 3. klassetrin i sognet. Det skal ikke ses som en konkurrent til skolens kristendomsundervisning, men som et tilbud om dåbsoplæring til Folkekirkens medlemmer.

Det er frivilligt og gratis at deltage i minikonfirmandundervisningen.

Minikonfirmandundervisningen forløber over 10-12 uger og ligger i en dobbelttime lige efter skoletid. Undervisningen foretages af en præst og en minikonfirmandlærer. Det foregår i skoleklassen. Nogle gange besøger vi kirken og en dag tager vi på udflugt til Viborg Domkirke, hvor vi ser på vægmalerierne af bibelhistorien.

Undervisningens indhold består af bibelfortælling, sang og aktiviteter.

Minikonfirmandundervisningen slutter ved en gudstjeneste i kirken, hvor minikonfirmanderne medvirker. Lige inden gudstjenesten inviteres minikonfirmander, forældre, søskende og bedsteforældre til kirkekaffe, hvor minikonfirmanderne får et diplom for gennemført minikonfirmandundervisningen.

Vil du høre mere om minikonfirmandundervisningen, kan du kontakte en af præsterne.